Mateřská škola Havířov - Dolní Datyně
Menu

Odhlašování stravy

 • Strava pro žáky ZŠ v době svátků a prázdnin je automaticky odhlašována, u dětí MŠ pouze v případě, že provoz MŠ je přerušen.
 • Přeplatky či nedoplatky se vyrovnávají v červnu daného školního roku.
 • Změnu v odebírání stravy nutno nahlásit vždy do 29. dne v měsíci u hlavní kuchařky.
 • Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
 • Obědy na následující den nutno odhlásit vždy předchozí den do 12.00 hodin
  hlavní kuchařce, nejpozději ráno do 6.30 hodin.
 • Způsob přihlašování a odhlašování obědů, během školního roku, o prázdninách, při onemocnění osobně hlavní kuchařce nebo telefonicky 737 190 208.
 • POSLEDNÍ PRACOVNÍ den v měsící již nelze odhlásit obědy (ani v případě náhlého onemocnění).

 

 Změna ceny stravného

Navýšení stravného od 1.2.2020

 • MŠ celodenní:                            38,-   ( celodenní strava + pitný režim )
 • MŠ celodenní 7-leté:                 39,-   ( celodenní strava + pitný režim )
 • MŠ polodenní:                            31,-   ( polodenní strava + pitný režim )
 •  Žáci ZŠ                                      26,-   ( oběd )
 • Cizí strávníci                              60,-  ( oběd )


Informace ke stravování

 • Stravování v MŠ upravuje vyhláška MŠMT č. 107/2005 o školním stravování.
 • Úplata za školní stravování je určena výši finančního normativu, který je stanoven  ve výše uvedené vyhlášce.
 • Školní kuchyň zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance školy a pro cizí strávník.
 • Jídelníček sestavuje hlavní kuchařka s přihlédnutím k pyramidě zdravých potravin. Strava je pestrá, plnohodnotná a vyvážená.
 • Cenu stravy stanoví hlavní kuchařka dle faktických nákladů na nákup potravin s ohledem na plnění výživových norem.
 • V ceně jsou zahrnuty nápoje, které mají děti k dispozici po celý den.
 • Pro zpestření jídelníčku jsou dětem připravovány 1x týdně čerstvé ovocno-zeleninové šťávy a smoothie.
 • U dětí respektujeme individuální potřebu jídla, mohou si zvolit velikost porce.
 • Děti se během jídla samostatně obsluhují, jídlo si přinášejí, odnášejí použité nádobí, nejstarší děti si samostatně mažou pomazánky, nalévají polévku.
 • Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy.
 • Ze stravy dítě odhlašujte den předem nejpozději do 13.00 hod., v  případě náhlého onemocnění  - ráno do 6.30 hod.
 • Nemáte-li možnost dítě ze stravy odhlásit, můžete  si jídlo vyzvednout v jídlonosiči  mezi  11.15  –  11.45. hod.
 • Nevyzvednutá strava se dává dětem jako přídavek.
 • Aktuální informace o výši stravného jsou vyvěšeny na nástěnce školní jídelny u hlavního vchodu. 

 Podrobné informace o provozu školní jídelny najdete ve Vnitřním řádu ŠJ / viz. Dokumenty

 

Projekt "Zdravá školní jídelna"

Od školního roku 2019/2020 je naše školní jídelna zapojena do projektu Zdravá školní jídelna.

Co je projekt Zdravá škoní jídelna?

Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví. Spolupracujeme se zkušenými lidmi přímo z každodenní praxe – šéfkuchařem, metodičkou stravování a nutričním terapeutem. 

Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů:

Vzdělaný personál
Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu.

Informovaný strávník
Strávník se o správné výživě dozvídá vhodným způsobem v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů.

Motivující pedagog a vedení školy

Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagogů.
 

 

 

 

Created by Netsimple
http status: 200