Mateřská škola Havířov - Dolní Datyně
Menu

Informace pro rodiče

Platba "školného"

Měsíční platba činí - 400,- Kč.
děti, které plní povinnou školní docházku (5 - 6 leté děti) "školné" neplatí.
Pokud je provoz MŠ během školního roku přerušen déle než 5 dní, platba se snižuje úměrně podle počtu přerušených dní.
Pokud dítě nenavštěvovalo MŠ ani jeden den v kalendářním měsíci, může plátce požádat o snížení základní částky o polovinu.

Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání je vyvěšena v MŠ v šatně dětí  nebo ji najdete v sekci Dokumenty.

 

Základní informace

 • Do mateřské školy voďte jen  zdravé   dítě. Dítě s horečkou, průjmem, infekční vyrážkou mezi ostatní děti nepatří, ohrožují jejich zdraví i zdraví své. Vždy je nutné lékařské vyšetření.
 • Obuv, punčocháče, oděv a pyžamo dětem  označte  jménem,  aby nedošlo k záměně.
 • Pyžama si děti odnášejí domů k vyprání vždy v pátek každých 14 dní.
 • Za proměnlivého počasí dávejte dětem do MŠ   pláštěnky a nepromokavou obuv.
 • Při předvídané nepřítomnosti omluvte dítě alespoň    1 d e n    předem,  a to vždy do 13.00 hodin, je-li nemocné, co nejdříve. Platba „školného“ se hradí hotově společně s platbou za stravné, zpravidla 5. den v měsíci 
 • Denně s dětmi    hovořte   o činnostech v mateřské škole.
 • Veďte děti k samostatnosti v oblékání , obouvání, starší i ve vázání tkaniček. 
 • Navštěvujte schůzky rodičů, takto si s námi můžete lépe pohovořit o dětech a sdělit nám Vaše připomínky. Mimo schůzky můžete s  učitelkami hovořit   denně    nejlépe ráno do 7.30 hod., v poledne mezi 11.30 – 12.30 hod., odpoledne po 15. 00 hodině nebo telefonicky na   tel. č.  596 815 351, 739 423 795.

Co potřebuje vaše dítě do školky

 • Papuče s plnou patou.
 • Do místnosti:    volný oděv  - hrací kalhoty, tepláčky, zástěrku
 • Na zahradu: tepláky (kraťasy), mikinu, botasky, bundu, gumáčky (v závislosti na počasí)
 • Pro odpolední odpočinek:pyžamo,
 • 3 balení papírových kapesníků (10 ks)
 • Pro nepříznivé počasí:  nepromokavou obuv, pláštěnku (deštníky jsou pro pobyt venku-vzhledem k bezpečnosti dětí -  nevhodné)
 • Náhradní oblečení :      ponožky nebo punčocháče, tričko, spodní kalhotky(slipy) obuv, oblečení   -  PODEPSAT!!!  

Dávejte dětem oblečení, které jde dobře zapínat a boty, které jdou dobře obouvat.
Podporujte dítě v samostatnosti při oblékání a osobní hygieně, posílíte tak jeho osobnost.

 

Jak usnadnit dítěti vstup do předškolního vzdělávání


Na začátku docházky do mateřské školy je dítě konfrontováno s mnoha změnami, které mohou adaptaci na mateřskou školu výrazně ovlivnit.
 
Už v domácím prostředí můžete dítěti některými kroky výrazně pomoci v adaptaci na mateřskou školu.


S čím se tedy dítě při vstupu do mateřské školy setkává? Co může způsobovat problémy?

 1. Odloučení od rodičů - je prvním a největším problémem, se kterým se musí každé dítě vyrovnat. Připravovat na odloučení můžete dítě například pobytem u prarodičů, tety, dobré kamarádky - to i přes noc. Čím více pozitivních zážitků s tímto krátkým odloučením bude dítě mít, tím lépe si zapamatuje, že po odloučení přichází shledání a že se vrátíte. Minimalizuje tím stres z odloučení.

 2. Adaptace na nové prostředí. Dítě sezačleňuje do kolektivu dětí, které nezná a tento kolektiv vrstevníků ho bude provázet celé jeho dětství. Dítěti můžete pomoci s hledáním kamaráda ze třídy už před vstupem do MŠ, nebude pro něho tudíž kolektiv velkou neznámou, bude mít kamaráda, se kterým se snáze zabaví, o kterého se může opřít.

 3. Stravování v mateřské škole. V MŠ je strava pestrá, složená se zeleniny, ovoce, mas, ryb...

 A)    Zvykejte své děti na pestrou stravu.
 
B)    Učte děti s kousat ze čtvrtky nebo půl krajíce chleba a požvýkat a spolknout sousta.
 
C)    Učte děti s pít ze skleničky nebo hrnečku.
 
D)    Nechávejte děti, ať si samy dávají do pusy – ať již lžičku, nebo chleba, housku aj.
 
Sebeobsluha – dejte dětem prostor k oblékání a svlékání. Dopřejte jim volnější věci, se kterými bude lehčí manipulace. Nechejte je převlékat do pyžámek, tepláčků. Poukazujte na věci, které mají na sobě, snáze si zapamatují, které věci jsou jejich. Pomáhejte dětem s oblékáním jednoduchými pokyny např. Sundej si tepláčky. Ukliď si boty. atd. …

Procházky v MŠ – seznamte děti se samostatným pohybem v přírodním prostředí, choďte na procházky, omezte vození dětí v kočárcích.

Hygiena v MŠ – učte děti mýt si ruce, samostatně chodit na WC a smrkat.

Odpočinek po obědě – učte děti po hlavním jídle odpočívat. Dopolední pobyt v MŠ je pro děti psychicky a fyzicky náročný, děti jsou vyčerpané, potřebují nabýt síly a regenerovat. Spánek nebo alespoň odpočinek  působí pozitivně na imunitní systém člověka.

 

 

Informace pro rodičeInformace pro rodičeInformace pro rodiče

Created by Netsimple
http status: 200