Mateřská škola Havířov - Dolní Datyně
Menu

Testování dětí od 3. 5. 2021

Preventivní antigenní test se s platností od 3. 5. 2021 u dětí mateřské školy bude provádět  1x týdně. Test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu.

Ostatní podmínky a způsob testování, které jsou  uvedeny v pokynech ze dne 9. 4. 2021, se nemění.

Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testu dětí. Pokud potřebujete doložit, že dítě bylo ve škole negativně testováno nejdéle před 72 hodinami, např. pro účel kadeřnických služeb nebo pro účely amatérského sportu, doložíte tuto skutečnost čestným prohlášením.

Created by Netsimple
http status: 200