Mateřská škola Havířov - Dolní Datyně
Menu

Přijatá opatření ke koronaviru

Vážení rodiče,

Vzhledem k současné zhoršující se epidemiologické situaci a z důvodu minimalizování rizika rozšiřování možné nákazy koronavirem, přistoupila naše mateřská škola ke zvýšeným hygienickým opatřením. V mateřské škole je zavedena zvýšena sanitační činnost včetně mytí rukou. 

Vás, rodiče, žádáme:

  1. Sledujte ve větší míře zdravotní stav Vašeho dítěte.
  2. Při sebemenších příznacích onemocnění (rýma, kašel, únava, průjmy, zvracení…) ponechte dítě doma  na  pozorování.
  3. V případě, že dítě při příchodu do MŠ projevuje známky onemocnění, nebude do MŠ přijato.
  4. Než dítě předáte učitelce ve třídě, dohlédněte, aby si v  umývárně řádně umylo ruce mýdlem!!
  5. V MŠ dbáme na důslednou hygienu dětí, vy na ni dohlídněte doma (správné návyky při kašlání, používání jednorázových kapesníků, časté a správné mytí rukou…)
  6. Zákonní zástupci či pověřené osoby se budou v budově MŠ zdržovat je po nezbytně nutnou dobu!!!
  7. V případě, že se setkáte s infikovanou osobou, ihned o tom informujte vedení školy.

Děkujeme všem za pochopení a zodpovědný přístup.

Vedoucí učitelka MŠ Naděžda Mojová

Created by Netsimple
http status: 200