Mateřská škola Havířov - Dolní Datyně
Menu

Konečné výsledky ve sběru papíru

Ve školním roce 2019 – 2020 jsme v soutěži SOUTĚŽ S PANEM POPELOU odevzdali 96,16 kg papíru na dítě a obsadili

4. MÍSTO

Celkem jsme nasbírali  4 404 kg papíru.

Do soutěže se aktivně zapojilo 84 škol regionu Severní Moravy ( okresy F-M, Vsetín, Karviná, Opava, Nový Jičín).

Odměny budou dětem předány během měsíce září 2020.

Děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci ve  školním roce 2020 -2021.

Created by Netsimple
http status: 200