Mateřská škola Havířov - Dolní Datyně
Menu

Soutěž ve sběru papíru / 02.09.2019

Jak budeme soutěžit?

  • Úkolem školy je od 9. 2019 do 10. 6. 2020 nasbírat co největší množství papíru, který bude vykupován za smluvené ceny.
  • Množství papíru se průběžně eviduje a platba za něj se měsíčně zasílá na účet Klubu rodičů.
  • Evidence o množství nasbíraného papíru je přístupná na internetových stránkách pořadatele fcc-group.cz v sekci Pan Popela.
  • Po uzávěrce bude odměněno 5 nejlepších škol z každého regionu věcnými odměnami (sportovní potřeby, hry) v hodnotě 5 000,- Kč podle přepočtu na jednoho žáka i podle celkového množství papíru.
  • Papír vhazujte do modrých kontejneru umístěných před budovou školy – vedle brány na školní zahradu.

O množství Vámi přineseného papíru vedeme v MŠ i ZŠ evidenci. Na konci soutěže vyhlašujeme nejlepší „sběrače“.

Proto si papír zvažte a nahlaste p. Kosiecové.

NESBÍRÁME KARTONY!!!!!

Created by Netsimple
http status: 200